situation

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

situation, begreb i eksistensfilosofi og moderne etik. I eksistensfilosofi betegner begrebet situation det forhold, at mennesket altid befinder sig i enestående omstændigheder, som det ikke selv har bragt sig i (fakticitet).

Begrebet har dog også en positiv betydning, idet situationen antages at besidde en åbenhed eller frihed; den rummer forskellige handlingsmuligheder og danner grundlag for, at man kan vælge kvalificeret imellem disse.

Ordet situation er afledning af senlatin situatus 'anbragt', af latin situs 'beliggenhed'.

Martin Heidegger skelner således mellem situationen, forstået som de vilkår, det "egentlige" menneske accepterer og forholder sig aktivt til, og de tilfælde, "ydre" omstændigheder, der opfattes som fremmede og meningsløse.

I etikken har tilhængerne af den såkaldte situationsetik (bl.a. Adam Smith og K.E. Løgstrup) gjort gældende, at handlinger ikke kan begrundes eller retfærdiggøres ud fra almene principper, fordi de udføres i situationer, der er enestående og derfor usammenlignelige.

Grundlaget for handlingerne må derfor være situationen selv, sådan som den opleves af den handlende, evt. suppleret med et kategorisk imperativ eller, som hos Smith, et udvalg af etiske tommelfingerregler.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2013
Ekspert
Brahde
Oprindelig forfatter
SHaK
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki