brandforsikring

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

brandforsikring, forsikring imod økonomiske tab som følge af brand; en af de ældste forsikringsformer. Det første danske bygningsbrandforsikringsselskab, Kjøbenhavns Brandforsikring, blev stiftet i 1731 som en konsekvens af, at flere storbybrande havde hærget; ved Københavns brand den 22.-23. oktober 1728 brændte således to tredjedele af byen. Det første selskab tegnede kun forsikringer "inden for voldene". I 1761 blev Købstædernes almindelige Brandforsikring stiftet og i 1792 Landbygningernes alm. Brandforsikring. Det første løsørebrandforsikringsselskab blev stiftet i 1778 under navnet Det kgl. octr. kjøbenhavnske Brandassurance-Compagni.

Moderne brandforsikring dækker primært skade ved brand eller, som det formuleres i Forsikringsaftaleloven, ved ildsvåde. Herved forstås egentlig flammedannelse, som har evne til at brede sig ved egen kraft; bagatelskader, fx svideskader, erstattes ikke. Forsikringen dækker endvidere lynnedslag, eksplosion, nedstyrtning af fly samt direkte følger af brand, fx røg- og sodskade samt bortkomst under branden. Skade, der er forårsaget af slukningsvand og i forbindelse hermed fjernelse, deponering og destruktion af forurenede genstande, erstattes også af brandforsikringen.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
29/01/2009
Ekspert
Forsikringsoplysningen
Oprindelig forfatter
SRas
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki