markedsret

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

markedsret, den del af retssystemet, der regulerer den kommercielle afsætning af varer og tjenesteydelser. Markedsrettens hovedformål er at sikre en fri, effektiv og loyal konkurrence mellem de erhvervsdrivende, se konkurrenceret. Hovedlovene på området er Markedsføringsloven og Konkurrenceloven, men området kan i øvrigt afgrænses mere eller mindre omfattende, navnlig således at også fx dele af immaterialretten henregnes under markedsretten. Under markedsretten henhører også de dele af EU-retten, der vedrører konkurrencen, og hvor EU-Kommissionen har vidtgående beføjelser til at modvirke konkurrencebegrænsende aftaler mv., der vil kunne påvirke samhandelen mellem medlemslandene, se EU (6.4. konkurrencepolitik) .

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelige forfattere
CH-J
01/02/2009
MKok
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki