CO2-kvote

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

CO2-kvote, CO2-kvote, ret til udledning af en ton CO2. Lov om CO2-kvoter fra 2004 gennemfører et EF-direktiv og har til formål at begrænse CO2-udledningen.

Danmark er i henhold til direktivet i perioden 2008-12 forpligtet til at reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser med 21% i forhold til 1990.

Loven indebærer, at en række virksomheder over en vis størrelse inden for el- og varmeproduktion, olieraffinering, metal-, mineral-, glas-, papirmasse- og papirindustri, i alt 377 produktionsenheder, fra 1.1.2005 er omfattet af en kvoteordning.

Der må kun udledes CO2 fra disse produktionsenheder, såfremt den enkelte driftsleder har fået tilladelse til det; han har krav på tilladelse, hvis han ansøger om den og i øvrigt opfylder lovens krav.

Tilladelsen er en forudsætning for at få tildelt gratis CO2-kvoter og betinget af, at driftslederen overvåger udledningen af CO2 efter en plan godkendt af Energistyrelsen, og at udledningen årlig kontrolleres af en uvildig part.

Det centrale er, at driftslederen senest en bestemt dato til Kvoteregistret skal returnere kvoter/kreditter, der svarer til CO2-udledningen for det forgangne år.

Hvis udledningen har været større end de tildelte gratis kvoter, kan han dække den ekstra udledning ved enten at effektivisere virksomhedens energianvendelse eller omlægge produktionen eller købe kvoter og kreditter fra projekter i andre lande (Clean Development Mechanism og Joint Implementation). Er udledningen mindre end de tildelte gratis kvoter, kan kvoterne sælges.

Prisen på CO2-kvoter bestemmes på det europæiske marked. Returnerer driftslederen ikke kvoterne på den fastsatte dato, opkræves en afgift på 100 euro (før 2008 40 euro) pr. ton udledt CO2. Betaling af afgift fritager ikke virksomheden for at returnere kvoter/kreditter.

Tildeling af gratis kvoter sker på baggrund af en national allokeringsplan godkendt af EU-Kommissionen. Én kvote giver ret til at udlede en ton CO2. Det samlede antal kvoter til udledning af CO2 i Danmark i perioden 2005-07 er fastsat til i alt 100,5 mio. kvoter.

Heraf er 92,5 mio. kvoter tildelt gratis til eksisterende produktionsenheder, 3 mio. kvoter er reserveret i en vækstpulje til nye produktionsenheder, og 5 mio. kvoter vil staten sælge på CO2- kvotemarkedet.

Energistyrelsen administrerer Kvoteloven med undtagelse af Kvoteregistret, som administreres af Miljøstyrelsen.

CO2-kvoteordningen erstatter en tidligere kvoteregulering af danske elproducenter, der blev indført i 2001.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
16/12/2010
Oprindelig forfatter
Roenne
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki