politi - uddannelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Politikorpsets uddannelse samt efteruddannelse af politiets juridiske og administrative personale varetages i hovedsagen af Politiskolen, der siden enhedspolitiets oprettelse i 1938 har været en afdeling under Rigspolitiet.

Politiskolen ledes af en politimester, og skolens lærerstab består dels af polititjenestemænd, der underviser i politifaglige fag, dels af eksterne lærere, bl.a. jurister fra politi og anklagemyndighed. Politiskolens uddannelse tilrettelægges og styres centralt pga. enhedspolitiordningen, hvorefter politipersonalet skal kunne arbejde overalt i landet og derfor skal have de samme kvalifikationer, færdigheder og holdninger til politiarbejdet.

Den første statspolitiskole blev oprettet i København i 1914, men først i 1919 blev det en betingelse for fastansættelse som politibetjent, at grunduddannelsen på Politiskolen var gennemført, og at den afsluttende prøve var bestået.

Uddannelsens længde, struktur og indhold ændres løbende i lyset af den samfundsmæssige og tekniske udviklings konsekvenser for politiets opgaveløsning. Det centrale i politiuddannelsen er dog fortsat politifaglig viden og færdigheder, samfundsindsigt samt holdninger til politiarbejdets udførelse i en demokratisk retsstat.

For at blive optaget på Politiskolen skal ansøgeren være fyldt 21 år og dansk statsborger. Der gennemføres en række optagelsesprøver, herunder fysiske prøver, helbredsundersøgelse og personlighedstest. Grunduddannelsen varer ca. tre år og er tilrettelagt som skiftevis teori og øvelser på Politiskolen og praktiske uddannelsesophold i en politikreds. Polititeori samt juridiske og samfundsvidenskabelige fag indgår med betydelig vægt. Der lægges tillige stor vægt på den nødvendige fysiske robusthed samt på praktiske færdigheder i polititaktik, køreteknik, selvforsvar og magtanvendelse.

For at fastholde et højt generalistniveau i politistyrken suppleres Politiskolens uddannelser med obligatorisk videreuddannelse samt praktisk uddannelse i politikredsene ved tjeneste i afdelinger for nærpoliti, beredskab og efterforskning. Der afholdes endvidere regelmæssige kurser for at vedligeholde og udbygge den polititaktik, der er indlært på Politiskolen.

I tilknytning til politireformen fra 2007 er der lagt op til en reform af politiets uddannelse bl.a. mhp. at styrke uddannelsen og tilnærme den til det almindelige uddannelsessystem.

Læs videre om politiforskning eller om politi generelt.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
18/10/2011
Oprindelige forfattere
Roen
01/02/2009
KaPe
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki