Ferdinand Lassalle

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Ferdinand Lassalle, 1825-1864, tysk skribent og politiker. Lassalle stammede fra en velstående jødisk familie, hvilket satte ham i stand til at følge en karriere som fri forsker og skribent. I sine studieår 1843-46 blev han overbevist tilhænger af Hegels idealistiske filosofi, som han under en studierejse i Paris 1845 kombinerede med franske socialistiske idéer. Under 1848-revolutionen tilsluttede han sig kredsen omkring Neue Rheinische Zeitung, hvis ledende skikkelser var Marx og Engels, fra hvem han modtog en vis inspiration, og til hvem han livet igennem opretholdt forbindelse; de anerkendte dog aldrig Lassalles idéer som fuldgod socialisme.

I 1850'erne genoptog Lassalle sine studier og skrev det politiske hovedværk Das System der erworbene Rechte (1861), en kritisk diskussion af Hegels retsfilosofi. Gennem en tilnærmelse til den liberale opposition kom Lassalle i kontakt med en række arbejderforeninger, for hvilke han i Offene Antwortschreiben (1863, da. Aaben Svarskrivelse, 1872) udformede et programmatisk grundlag for et selvstændigt tysk arbejderparti, der samme år blev grundlagt under navnet Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAV) med Lassalle som partiets første præsident. Lassalles socialistiske strategi var parlamentarisk-evolutionær, og hans program rummede to grundelementer: indførelse af almindelig og lige valgret og etablering af produktionskooperativer med statsstøtte. Lassalle blev den tyske arbejderbevægelses første store lederskikkelse, men hans virke blev kortvarigt. I 1864 blev han dræbt under en duel pga. en kvinde. Hans idéer fik imidlertid vidtrækkende betydning, ikke alene i den tyske, men også i en række andre landes arbejderbevægelser, herunder den danske.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Ekspert
Aage
Oprindelig forfatter
NFC
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki