Dagen i dag 28. marts 2015Se alle dagen i dag

 • 1985Marc Chagall
 • 1979Tremileøen
 • 1969Dwight D. Eisenhower
 • 1941Virginia Woolf
 • 1939Madrid
 • 1910Ingrid
 • 1887D.G. Monrad
 • 1866Hedeselskabet
 • 1483Rafael
 • Marc Chagall/Polfoto
  1985 - Marc Chagall

  Den russisk-franske maler Marc Chagall døde, 97 år gammel. Chagalls mystisk drømmeagtige og fantasifulde billeder har et naivistisk og surrealistisk præg.

 • Polfoto/AP Photo/Paul Vathis
  1979 - Tremileøen

  Et alvorligt reaktoruheld indtraf på enhed nr. 2 i kernekraftværket på Three Mile Island i Pennsylvania, USA. Takket være den tætte reaktorindeslutning var det radioaktive udslip til omgivelserne minimalt, mens reaktorbygningen derimod blev stærkt forurenet. Oprydningen tog næsten 12 år og kostede ca. 1 mia. dollar.

 • Jette Wede/Gyldendal
  1969 - Dwight D. Eisenhower

  Dwight David Eisenhower, USAs 34. præsident, døde som 78-årig. Før perioden som statsleder havde "Ike" ledet invasionen af Normandiet i 1944 og bl.a. fået general George Patton og feltmarskal Montgomery til at arbejde nogenlunde sammen.

 • Gyldendal
  1941 - Virginia Woolf

  Den britiske forfatter Virginia Woolf døde for egen hånd, 59 år gammel. Hun ydede originale bidrag til modernismens roman og var en fremtrædende litteraturkritiker og pioner inden for feministisk litteraturkritik. Virginia Woolf var toneangivende i den såkaldte Bloomsbury-gruppe.

 • Gyldendal
  1939 - Madrid

  Under Den Spanske Borgerkrig måtte Madrid, republikanernes hovedstad, efter en langvarig belejring og flere bombardementer overgive sig til nationalisterne med general Francisco Franco i spidsen.

 • Polfoto/Holger Damgaard
  1910 - Ingrid

  Den svenske prinsesse Ingrid Victoria Sofia Louisa Margareta blev født. Hun giftede sig senere med den danske prins Frederik (9.) og blev mor til Danmarks nuværende dronning, Margrethe 2. Ingrid døde i 2000.

 • Folketinget/Ole Woldbye
  1887 - D.G. Monrad

  Den danske politiker og teolog D.G. Monrad døde, 76 år gammel. Han var Danmarks konseilspræsident 1863-64 og bar hovedansvaret for Danmarks politik under krigen i 1864. Ved sin død var han biskop over Lolland-Falster Stift.

 • Gyldendal
  1866 - Hedeselskabet

  Det Danske Hedeselskab blev stiftet ved et møde på Hotel Royal i Århus. Selskabets formål var at frugtbargøre den jyske hede, og dets arbejde fik med tiltag som fx læbælter og engvanding stor betydning for udviklingen af det danske landbrug. Hedeselskabets første leder blev den italiensk-danske købmandssøn E. Dalgas.

 • 1483 - Rafael

  Den italienske maler og arkitekt Raffaello Santi blev (vistnok) født i dag. Rafael, som han kaldes på dansk, kendes bl.a. for sine vældige freskoer i Vatikanet som Skolen i Athen og Parnasset, hvor han virkeliggjorde højrenæssancens stræben efter klassisk ro og harmoni. Rafael døde i 1520.

Aktuel baggrundsviden

Påskeliljer.

Påskeliljer.

TEMA: NARCIS

Planteslægten narcis (Narcissus) i narcisfamilien omfatter flerårige urter, der er hjemmehørende i Europa og Middelhavsområdet. Det er løgplanter med linjeformede blade og et blomsterskaft med en enkelt eller få gule eller hvide blomster omgivet af et hindeagtigt hylsterblad. Blomstens seks delvis sammenvoksede blosterblade har på oversiden et tyndt rørformet bibloster, der indeslutter støvbærere og griffel.

Til slægten narcis hører bl.a. påskelilje og tazet samt pinselilje med hvide blomster med et gult og ret kort rørformet bibloster. Mange arter dyrkes som potteplante og i haver.

I biologisk systematik er en slægt en gruppe af arter med lignende udseende og fælles oprindelse. Hver slægt har et videnskabeligt navn, fx Narcissus; artens navn består af to ord, fx Narcissus poeticus for pinselilje. Flere slægter samles i en familie. Narcisfamilien (Amaryllidaceae) omfatter desuden bl.a. slægterne Amaryllis, klivia (Clivia) og vintergæk (Galanthus).

Find bøger