Dagen i dag 2. september 2015Se alle dagen i dag

 • 1973J.R.R. Tolkien
 • 1969Ho Chi Minh
 • 1945Vietnam
 • 1917Bodil Kjer
 • 1905K.E. Løgstrup
 • 1872N.F.S. Grundtvig
 • 1870Den Fransk-tyske ...
 • 1811J.C. Jacobsen
 • 1807Københavns bombar...
 • 1973 - J.R.R. Tolkien

  Den britiske forfatter John Ronald Reuel Tolkien døde, 81 år gammel. Han er kendt for romanen Hobitten samt trilogien Ringenes Herre. Sidstnævnte opnåede kultstatus i 1970'ernes Danmark, og i begyndelsen af 2000-tallet fik værket fornyet popularitet i forbindelse med instruktøren Peter Jacksons storslåede filmatisering.

 • 1969 - Ho Chi Minh

  Den vietnamesiske revolutionære leder og præsident Ho Chi Minh døde, 79 år gammel. Han var en af 1900-tallets mest betydningsfulde revolutionære ledere i Asien, og under Vietnamkrigen blev Ho Chi Minh i Vesten et symbol på frihed og selvstændighed for den tredje verden.

 • Mathilde Foto/Søren Lauridsen
  1945 - Vietnam

  Ho Chi Minh, leder af den kommunistiske befrielsesbevægelse Viet Minh, udråbte Den Demokratiske Republik Vietnam og dermed landets selvstændighed. Kolonimagten Frankrig nægtede imidlertid at anerkende Vietnams uafhængighed, hvilket førte til krig mellem Frankrig og Viet Minh 1946-54.

 • 1917 - Bodil Kjer

  Den danske skuespiller Bodil Kjer blev født. Hun er kendt for sin sikre sceneoptræden på teatret, fx i Eurydike og Som man behager. Hun har også gjort sig særlig bemærket i film, bl.a. Soldaten og Jenny. Bodil Kjer døde i 2003.

 • Polfoto/Erik Friis
  1905 - K.E. Løgstrup

  Den danske teolog og religionsfilosof Knud Ejler Løgstrup blev født. Han regnes for en af 1900-tallets betydeligste danske teologer med sin kritik af eksistentialismen og introduktion af begrebet "suveræne livsytringer", der omhandler tillid og talens åbenhed. Løgstrup døde i 1981.

 • Gyldendal
  1872 - N.F.S. Grundtvig

  Nikolai Frederik Severin Grundtvig døde, 88 år gammel. Han var præst, forfatter, historiker, politiker og pædagog, og hans tanker og holdninger har lige siden hans levetid haft stor indflydelse. Begreber som folkelighed og danskhed er i væsentlig grad formet under grundtvigsk indflydelse.

 • 1870 - Den Fransk-tyske Krig

  Napoleon 3. overgav sig med sin hær i Sedan under Den Fransk-tyske Krig. Frankrig havde erklæret krig i juli, men de franske tropper var hurtigt løbet over ende af de preussiske styrker. Kejserens tilfangetagelse betød, at kejserdømmet brød sammen, og republikken blev udråbt.

 • Frederiksborgmuseet
  1811 - J.C. Jacobsen

  Den danske brygger Jacob Christian Jacobsen blev født. Han overtog et hvidtølsbryggeri i København efter sin far, og som den første i Danmark fremstillede han undergæret øl, såkaldt bayersk øl. Hans eget bryggeri kom til at hedde Carlsberg. Jacobsen døde i 1887.

 • Gyldendal
  1807 - Københavns bombardement

  Englænderne indledte et bombardement af København. Hensigten var at bemægtige sig den danske flåde, så den ikke faldt i franske hænder, og sikre Østersøhandelen. Bombningen stod på i tre dage og kostede flere hundrede mennesker livet.

Aktuel baggrundsviden

Færøerne. Den langstrakte ø Kunoy ligger i Færøernes nordlige del. Bygderne Kunoy og Haraldssund er forbundet med en 3 km lang tunnel.

Færøerne. Den langstrakte ø Kunoy ligger i Færøernes nordlige del. Bygderne Kunoy og Haraldssund er forbundet med en 3 km lang tunnel.

Dagens artikel: Færøerne

Øgruppen Færøerne i Atlanterhavet nord for Skotland ligger ca. midtvejs mellem Norge og Island. Øerne har udstrakt hjemmestyre i rigsfællesskab med Danmark og har i modsætning til resten af Det danske Rigsfællesskab aldrig været medlem af EF/EU.

Færøerne består af 18 øer, som er adskilt af smalle sunde og fjorde. Landskabsformerne afspejler såvel undergrundens vulkanske bjergarter som de nedbrydende processer, der har været aktive siden vulkanismens ophør i Tertiær for 50-60 mio. år siden.

Irske munke kom som de første til Færøerne i 600-t., men i begyndelsen af 800-t. blev de fortrængt af norske vikinger, der gennemførte en større bosættelse. Øerne blev dermed sprogligt, handelsmæssigt, politisk, religiøst og kulturelt en del af vikingetidens nordatlantiske og norrøne helhed.

Læs meget mere om Færøerne.