Dagen i dag 2. juli 2015Se alle dagen i dag

 • 2011skybrud
 • 1964Lyndon B. Johnson
 • 1961Ernest Hemingway
 • 1940Nimandsudvalget
 • 1932New Deal
 • 1925Patrice Lumumba
 • 1895jordomsejlinger (...
 • 1877Hermann Hesse
 • 2011 - skybrud

  Et usædvanlig kraftigt skybrud ramte København og gav over 100 mm regn i løbet af et par timer. Oversvømmelserne medførte omfattende skader og lammede store dele af byens infrastruktur i flere dage.

 • Gyldendal
  1964 - Lyndon B. Johnson

  Lyndon B. Johnson, amerikansk præsident 1963-69, underskrev Borgerrettighedsloven af 1964, som forbød racediskrimination på offentlige steder.

 • John R. Johnsen
  1961 - Ernest Hemingway

  Den amerikanske forfatter og nobelprisvinder Ernest Hemingway tog sit eget liv. Hemingway blev 61 år. Hans enkle og underspillede stil har haft kolossal indflydelse. Til hans kendteste romaner hører Hvem ringer klokkerne for? og Den gamle mand og havet.

 • 1940 - Nimandsudvalget

  De politiske partier, der ønskede at bevare forfatningen som grundlag for det politiske liv i Danmark under besættelsen, nedsatte et udvalg på ni personer, som sikrede grundlaget for regeringens forhandlingspolitik.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1932 - New Deal

  På Det Demokratiske Partis konvent lancerede Franklin D. Roosevelt reformprogrammet New Deal. Hovedidéen, at bruge føderal regulering til at udvide arbejdsmarkedet, var nogenlunde uantastet indtil 1980'erne.

 • 1925 - Patrice Lumumba

  Politikeren Patrice Lumumba, den første premierminister i Congo (Kinshasa), blev født. Han var med i kampen mod den belgiske kolonimagt. I 1960 dannede han regering, men han blev få måneder senere afsat og i 1961 myrdet.

 • 1895 - jordomsejlinger (sejlsport)

  Den første jordomsejling i en lystbåd tog sin begyndelse, da amerikaneren Joshua Slocum stod ud i sin 11 m lange slup. Da han vendte tilbage tre år senere, havde han tilbagelagt 46.000 sømil.

 • AKG
  1877 - Hermann Hesse

  Den tyske forfatter og nobelprisvinder Hermann Hesse blev født. Hesse var bl.a. påvirket af buddhisme, tysk romantik og jungiansk psykologi. Han har bl.a. skrevet Siddharta, Steppeulven og Glasperlespillet. Hesse døde i 1962.

Aktuel baggrundsviden

Grækenlands nationalflag.

Grækenlands nationalflag.

DAGENS ARTIKEL: GRÆKENLAND

Republikken Grækenland i det sydøstlige Europa har en lang og sammensat kulturhistorie. Udviklingen af den vestlige kultur, herunder kunst, videnskab og den politiske organisering i demokratier, kan føres tilbage til oldtidens Grækenland.

Det moderne Grækenland fik først sin selvstændighed i 1829 og var indtil midten af 1900-t. et relativt tilbagestående landbrugsland i Europa. Siden da har Grækenland opbygget en omfattende handel, industri og turisme og blev i 1981 medlem af EF.

Århundreders tyrkisk besættelse, hyppige stormagtsinterventioner samt perioder med store udvandringer har skabt en stærk etnisk selvbevidsthed blandt grækerne i og uden for landet.

Grækenlands økonomi har historisk været karakteriseret ved store ubalancer, underskud og afhængighed af Vesteuropa og USA. Der har siden statens dannelse 1829 været tale om en række statsbankerotter.

Læs meget mere om Grækenland.

Find bøger