kosmologi

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

kosmologi, lære om Universets materielle struktur og rum-tidslige opbygning. Ofte dateres de vestlige kosmologiers oprindelse til Thales fra Milet (500-t. f.Kr.), der lærte, at verden er en vandomskyllet skive under en himmelhalvkugle.

Et århundrede senere hævdede Parmenides, at kosmos er kugleformet og endeligt, og at det dagligt drejer sig om sin akse. Hos Aristoteles nåede kosmologien sin foreløbige afslutning. Ifølge hans kosmologi er Universet endeligt og opbygget af kugleskaller, hvorpå stjernerne og planeterne er fæstede. Kugleskallerne drejer sig om deres fælles centrum, hvori Jorden, som er ubevægelig, er placeret.

Nicolaus Cusanus. I Sankt Nicolaus-Hospitalets kapel i byen Bernkastel-Kues ved Mosel findes dette portræt af bysbarnet Nicolaus Cusanus på en altertavle med fremstilling af Jesu korsfæstelse. Han knæler for foden af korset på en måde, der angiver, at han er stifter (bestiller) af altertavlen, der er malet i årene umiddelbart efter hans død i 1464. Han bærer den røde kardinaldragt med hatten hængende på skulderen.

Denne opfattelse holdt sig praktisk talt uanfægtet til renæssancen, hvor Nicolaus Cusanus og Giordano Bruno postulerede rummets uendelighed, og Nikolaus Kopernikus skitserede en heliocentrisk astronomi.

For at kunne give en mekanisk forklaring på de himmelske legemers bevægelser formulerede René Descartes i 1600-t. en teori om Universet som bestående af materielle hvirvler, hvorimod Isaac Newton med sin lære om udformede en dynamisk kosmologi.

Ordet kosmologi er dannet af kosmos og -logi.

1700-t. blev kosmologiens klassiske århundrede. Her formulerede Immanuel Kant, Pierre Simon Laplace og Johann Heinrich Lambert, der alle var newtonianere, kosmologier, der byggede på den tanke, at kosmos er et system af galakser.

I 1900-t. har interessen for kosmologi igen været stor, især i forbindelse med overvejelser over Universets opståen og udvikling. Se også kosmogoni.

For den moderne astrofysiks opfattelse af Universets struktur og udvikling, se big bang og Universet.

Læs også om kosmologi i Nordisk Mytologi.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/11/2013
Ekspert
Brahde
Oprindelige forfattere
CHKo
31/01/2009
JMad
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki