Dagen i dag 25. april 2015Se alle dagen i dag

 • 2000Niels Viggo Bentzon
 • 1995Ginger Rogers
 • 1974Nellikerevolutionen
 • 1964Den Lille Havfrue
 • 1940Al Pacino
 • 1900Wolfgang Pauli
 • 1898Den Spansk-amerik...
 • 1848J.Th. Lundbye
 • 2000 - Niels Viggo Bentzon

  Den danske komponist og pianist Niels Viggo Bentzon døde, 80 år gammel. Han skrev over 600 værker inden for næsten alle stilarter, udtryksformer og genrer, bl.a. 23 nummererede symfonier, ni klaverkoncerter og 14 strygekvartetter.

 • 1995 - Ginger Rogers

  Den amerikanske skuespiller Ginger Rogers døde, 83 år gammel. Hun blev især kendt som Fred Astaires dansepartner i bl.a. Top Hat og Swing Time. Hun spillede dog også dramatiske roller og fik en Oscar for Kitty Foyle.

 • 1974 - Nellikerevolutionen

  En militæropstand i Portugal væltede diktator Marcelo Caetano og afsluttede næsten 50 års diktatur. Diktaturet faldt på mindre end ét døgn og uden større modstand. Det fredelige forløb markeredes symbolsk, ved at man satte nelliker i geværløbene.

 • Edvard Eriksen/Polfoto
  1964 - Den Lille Havfrue

  Københavnere og byens turister måtte konstatere, at Den Lille Havfrue i løbet af natten var blevet udsat for hærvæk. Hun var blevet halshugget. Jørgen Nash, der var mistænkt som enten gerningsmand eller involveret, vedgik i 1998 halshugningen.

 • 1940 - Al Pacino

  Den amerikanske skuespiller Al Pacino blev født. Han er en af sin generations betydeligste karakterskuespillere. Han har ydet store præstationer i bl.a. Godfather-filmene, Købmanden i Venedig og En duft af kvinde, for hvilken han fik en Oscar.

 • 1900 - Wolfgang Pauli

  Den østrigske fysiker Wolfgang Pauli blev født. Han var med til at udforme kvantemekanikken og fik nobelprisen for Pauliprincippet, som er det forhold, at to elektroner ikke kan befinde sig i samme kvantetilstand. Pauli døde i 1958.

 • 1898 - Den Spansk-amerikanske Krig

  USA erklærede krig mod Spanien. Baggrunden var USA's støtte til et oprør på Cuba mod det spanske kolonistyre. Ved freden blev Cuba selvstændigt, og USA fik overdraget Filippinerne, Guam og Puerto Rico. Det betød afslutningen på Spaniens dage som verdensmagt.

 • Gyldendal
  1848 - J.Th. Lundbye

  Den danske maler, tegner og grafiker Johan Thomas Lundbye døde. Han blev kun 29 år gammel; han blev som soldat dræbt af et vådeskud. Lundbye nåede alligevel at blive en af guldalderens betydeligste landskabsmalere.

Aktuel baggrundsviden

Vesuv. Fotografi fra Napolibugten med Vesuvs kegle i horisonten.

Vesuv. Fotografi fra Napolibugten med Vesuvs kegle i horisonten.

TEMA: MIDDELHAVET

Middelhavet er farvandet mellem Europa og Afrika. Det er 2,5 mio. km2 stort. Middeldybden er 1500 m, den største dybde 5015 m. Gennem Gibraltarstrædet har Middelhavet forbindelse til Atlanterhavet; Bosporusstrædet i øst er forbindelse til Sortehavet. Floderne Nilen, Rhône og Po har deres udmunding i Middelhavet. Saltholdigheden i havet er høj, 39,1 ‰ mod øst.

Middelhavsområdet har lange, varme og tørre somre og regnfulde vintre med store lokale variationer pga. de mange foldebjerge, der omkranser farvandet (Atlasbjergene, Alperne, Appenninerne mfl.).

Bjergene er dannet under den alpine foldning ved kollision mellem Den Afrikanske Plade og Den Eurasiske Plade; i den forbindelse opstod der en sænkning og dannelse af ny oceanbund bag kollisionszonen: det nuværende Middelhav. I det tektonisk urolige område sker der stadig mange pladeforskydninger, hvilket forårsager hyppige og kraftige jordskælv samt betydelig vulkansk aktivitet (bl.a. Vesuv og Etna).

Middelhavet var i antikken verdens centrum og en væsentlig baggrund for både fønikernes, grækernes og romernes ekspansion; senere også for araberne. Med Suezkanalen (1869) blev farvandet bindeled mellem Europa og Østen.

Middelhavet har fortsat geopolitisk betydning, fx som søvejen mellem Europa og Nordafrika og som transportrute til Europa og USA for den olie, der produceres i områderne fra Egypten til Kasakhstan.

Læs meget mere om Middelhavet.

Find bøger