Dagen i dag 30. november 2015Se alle dagen i dag

 • 1947Ernst Lubitsch
 • 1939Vinterkrigen
 • 1911Københavns Hovedb...
 • 1900Oscar Wilde
 • 1879August Bournonville
 • 1874Winston Churchill
 • 1854dåb
 • 1835Mark Twain
 • 1667Jonathan Swift
 • 1947 - Ernst Lubitsch

  Den tysk-amerikanske filminstruktør Ernst Lubitsch døde, 55 år gammel. Lubitsch debuterede som skuespiller i Berlin, men emigrerede i 1920'erne til USA, hvor han blev den erotiske komedies store mester i amerikansk film.

 • Gyldendal
  1939 - Vinterkrigen

  Sovjetunionen angreb Finland. Dermed indledtes Vinterkrigen, der varede til 1940 og endte med finsk nederlag. Finland måtte afstå hele Det Karelske Næs og nogle områder længere mod nord.

 • 1911 - Københavns Hovedbanegård

  Den nuværende Københavns Hovedbanegård blev indviet. Den nationalromantiske bygning er tegnet af DSB's overarkitekt Heinrich Wenck, som i 25 år stod bag mange stationsbygninger over hele landet.

 • Napoleon Sarony/National Portrait Gallery
  1900 - Oscar Wilde

  Den irske dramatiker, lyriker og prosaist Oscar Wilde døde, 46 år gammel. Hans roman Dorian Grays billede er kendetegnet ved hans særlige evne til at formulere sig kort, prægnant og vittigt.

 • 1879 - August Bournonville

  August Bournonville, dansk danser, koreograf og balletmester, døde, 74 år gammel. Han er det centrale navn i dansk ballethistorie, og på Den Kongelige Ballet har hans repertoire været danset uafbrudt frem til i dag.

 • 1874 - Winston Churchill

  Winston Leonard Spencer Churchill blev født. Han var bl.a. soldat i Sudan, journalist i Boerkrigen, marineminister og aktiv officer under 1. Verdenskrig samt Storbritanniens premierminister under 2. Verdenskrig. Churchill døde i 1965.

 • Polfoto/Jacob Maarbjerg
  1854 - dåb

  En ny lov gjorde udøbte børn arveberettigede i Danmark. Indtil da havde den kristne dåb været en forudsætning for at arve. I Danmark har spædbørns dåb været almindelig kirkelig praksis siden middelalderen.

 • Gyldendal
  1835 - Mark Twain

  Den amerikanske forfatter Mark Twain blev født. Han har skrevet nogle af hovedværkerne i amerikansk litteratur, fx Huckleberry Finn og Toms eventyr. Mark Twain døde i 1910.

 • 1667 - Jonathan Swift

  Den engelske forfatter Jonathan Swift blev født i Dublin. Han var først og fremmest satiriker, men skrev også digte. Swifts hovedværk, Gullivers rejser, kombinerer utopi og satire med træk fra eventyr og rejsebeskrivelse. Swift døde i 1745.

Aktuel baggrundsviden

Tema: EU og forbehold

Den Europæiske Union, EU, er en sammenslutning af 28 europæiske lande, der som erklærede mål bl.a. har at styrke den europæiske identitet i internationale sammenhænge for at fremme fred, frihed, sikkerhed og fremskridt i såvel Europa som hele verden.

Danmark tilsluttede sig De Europæiske Fællesskaber (EF) i 1973. Medlemslandene har siden bevæget sig mod en større økonomisk og politisk integration. Med Den Europæiske Fælles Akt i 1987 indledte de et udenrigspolitisk samarbejde og skabte grundlaget for det indre marked, men Danmark forkastede Maastrichttraktaten fra 1992, der med regler om unionsborgerskab, uddannelse, styrkelse af miljøpolitikken og dannelse af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med fælles valuta og fælles centralbank betød afgivelse af suverænitet.

Ved en folkeafstemning året efter tilsluttede Danmark sig en særordning, Edinburghafgørelsen, der med fire forbehold indebar, at Danmark ikke deltager i den fælles valuta, euro, i den fælles forsvarspolitik, at unionsborgerskab ikke erstatter dansk statsborgerskab, samt at Danmarks deltagelse i samarbejdet om retlige og indre anliggender, asyl- og indvandringspolitik, narkotikabekæmpelse samt politisamarbejde alene sker på mellemstatsligt plan.

Amsterdamtraktaten, der trådte i kraft i 1999, gjorde bl.a. Schengenaftalen til en del af EU-samarbejdet og udvidede EU's kompetence med hensyn til visum-, indvandrings- og asylspørgsmål. Det havde dog kun begrænset virkning for Danmark pga. de fire forbehold. Øvrige ændringer i EU-samarbejdet er sket ved Nicetraktaten 2001 og Lissabontraktaten 2007.

En folkeafstemning 3.12.2015 skal afgøre, om det danske retsforbehold fra 1993 skal ændres til en tilvalgsordning. Se hvad det indebærer i DR's infoquiz.