genitiv

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

genitiv, ejefald, grammatisk term, der betegner kasusform, som angiver, at et nomen er underordnet et andet, fx Sørens far, hvor Søren ved hjælp af genitivmærket -s grammatisk underordnes far.

Ordet genitiv kommer af latin (casus) genitivus 'som vedrører arten, tilhørsforholdet', af genus 'slægt, art'.

Genitiven er semantisk udtryk for et tilhørsforhold, som kan have forskelligt betydningsindhold; fx betegner en possessiv genitiv ejendomsforhold, Sørens hus, og en partitiv genitiv del-helhed-forhold, Sørens hoved, koppens hank, vælgernes flertal; ved substantiver afledt af verber kan man endvidere skelne en subjektiv genitiv, togets ankomst svarende til toget ankommer, fra en objektiv genitiv, gådens løsning svarende til man løser gåden.

I sprog med udbyggede kasussystemer som latin og tysk kan genitiv også markere et nomens underordning under et verbum eller anvendes adverbielt. Endelsen -s i udtryk som til søs, til bords, til tops er rester af oldnordisk genitiv efter præpositionen til.

Se også dansk sprog og kasus.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
11/09/2013
Uffe Rasmussen
10/09/2013
Redaktionen
30/01/2009
Ekspert
ONT
Oprindelig forfatter
MHers
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki