konjunktion

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

konjunktion, (af lat. conjunctio 'forbindelse', af conjungere 'forbinde'), bindeord, grammatisk betegnelse for ordklasse, der forbinder ord, led eller sætninger. Ud fra det syntaktiske forhold mellem de forbundne enheder skelnes der mellem to hovedtyper af konjunktioner: sideordnende og underordnende.

Sideordningskonjunktioner som og, men, eller forbinder enheder på samme niveau, fx to substantivsyntagmer som pigen og hendes forældre eller to verbalsyntagmer som i Per følte sig dårligt behandlet, men protesterede ikke. Konjunktioner som for, thi, så kan opfattes som en variant heraf og benævnes samordningskonjunktioner. De forbinder to helsætninger uden at sideordne dem, fx Louise kendte allerede sandheden, for hun havde læst brevet og jeg er sent på den, så jeg må hellere smutte.

Underordningskonjunktioner som at, da, fordi, hvis og når indleder en ledsætning og markerer, at den er en underordnet del af en større enhed, typisk en helsætning, fx jeg indrømmede, at jeg havde kedet mig, hvor ledsætningen er objekt i helsætningen.

Sammenbinding af sproglige enheder kan også udføres af komplekse konjunktioner som for at og efter at, fx hun bagte boller, for at Lene skulle føle sig velkommen og Pia gik, efter at vi havde aftalt et nyt møde. Se også grammatik, hypotakse og paratakse.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Ekspert
ONT
Oprindelig forfatter
Bache
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki