japansk filologi

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

japansk filologi, videnskabsgren, som beskæftiger sig med tekstbaserede studier af japansk sprog. Den japanske filologi har sit udspring allerede i Heianperioden (795-1185), da tempelmunkene og adelen brugte deres viden om sanskrit og kinesisk i deres produktion af ordbøger og poetikker.

I sidste halvdel af 1500-t. begyndte portugisiske og spanske munke som de første vesterlændinge at studere det japanske sprog, men disse studier måtte ophøre, da Japan i begyndelsen af 1600-t. lukkede af for omverdenen.

Systematiske studier af japansk blev udviklet af kokugaku-bevægelsen 'bevægelsen for national lærdom' i Edoperioden (1603-1868). Som reaktion mod kongfuzianismens og buddhismens dominerende indflydelse på japansk åndsliv baserede bevægelsens sprogforskere studierne på Japans klassiske litterære værker og anvendte dem som grundlag for deres sprogbeskrivelser. Formålet var for mange af dem at føre bevis for, at Japan havde en mindst lige så ærværdig sproglig og litterær tradition som Kina og Indien. Motoori Norinaga og mange af hans efterfølgere så det japanske sprogs struktur og de klassiske tekster som udtryk for shintoismens inderste væsen. Trods denne tendens til sprogmystik producerede mange af kokugaku-forskerne særdeles originale og indsigtsfulde sprogbeskrivelser specielt med hensyn til bestemmelse af ordklasserne i japansk.

I Meijiperioden (1868-1912) koncentrerede sprogforskerne sig efter europæisk påvirkning om det japanske sprogs historie og mulige slægtskab med andre asiatiske sprog. Også dialektstudier og studier af japansk fonologi tog fart i denne periode. I slutningen af 1800-t. blev studiet af japansk genoptaget af vestlige sprogforskere, og forskningen i det japanske sprog foregår nu stadig oftere i et frugtbart samarbejde mellem indfødte og udenlandske forskere. Se også filologi.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Oprindelig forfatter
KRef
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki